Kvibergs Museum

Om Kvibergs museum

Fram till 2013 kunde du hitta Kvibergs museum i Kvibergs gamla regementsområde i Göteborg. Det var ett militärhistoriskt museum som låg i ett tidigare hästsjukhus. 

 

Inne på museet kunde du se den militära verksamheten i Kviberg under perioden 1895 – 1994. 

 

Bland annat skildrades verksamheten vid Göta artilleriregemente (1895-1962) samt Göta luftvärnsregemente (1962-1994).  

 

På Kvibergs museum kunde du få titta på artillerimaterial, hästanspänd materiel, luftvärnsmateriel, uniformer och vapen. 

Kviberg stänger portarna

Efter ekonomiska problem och försök att hålla verksamheten öppen så togs till slut beslutet om att stänga portarna till museet år 2013. Ceremonin för avslutet ägde rum den 9 april 2013 och medverkande var Chefen för Luftvärnsregementet som är det regemente som med Armemuseet förvaltar dess arv. Vid ceremonin överlämnades en flagga som en symbol från Kvibergs museum till chefen för Luftvärnsregementet.